BIP
6 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Ogłoszenia o zamówieniach
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 93/WM/JW4220/2014.
17.12.2014
Usługi pralnicze przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla JW 4220 oraz jednostek będących na zaopatrzeniu w 2015 r. Nr spr. 93/WM/JW4220/2014. Termin otwarcia ofert: 29.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 92/INFR/JW4220/2014.
11.12.2014
Prace rozbiórkowe budowli: infrastruktury służby MPS w kompleksie wojskowym m. Redzikowo. Nr spr. 92/INFR/JW4220/2014. Termin otwarcia: 29.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 91/WM/JW4220/2014.
10.12.2014
Usługi z zakresu medycyny pracy dla kadry i pracowników wojska w 2015 r. Nr spr. 91/WM/JW4220/2014. Termin otwarcia 18.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 90/INFR/JW4220/2014.
02.12.2014
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w kompleksach wojskowych: SOI Ustka, SOI Słupsk. Nr spr. 90/INFR/JW4220/2014. Termin otwarcia ofert: 10.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 89/WM/JW4220/2014.
28.11.2014
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek żołnierskich JW 4220 Ustka, JW 1889 Lębork, JW 1872 Słupsk, JW 3775 Chojnice i z terenu CPSP Ustka w 2015 r. Termin otwarcia ofert: 08.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 88/WM/JW4220/2014.
21.11.2014
Dostawy ziemniaków, owoców i warzyw grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2015 roku. Nr spr. 88/WM/JW4220/2014. Termin otwarcia ofert: 02.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 87/WM/JW4220/2014.
21.11.2014
Dostawy ryb do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2015 roku. Nr spr. 87/WM/JW4220/2014. Termin otwarcia ofert: 02.12.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - o wart. zam. poniżej kwoty określonej na podst. przep. art. 11 ust. 8 uPzp. Nr spr. 86-WM-JW4220-2014.
20.11.2014
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2015 roku. Nr spr. 86-WM-JW4220-2014. Termin otwarcia ofert: 28.11.2014 r.


znaleziono: 93 wiadomości na 12 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych